Background Image Background Image Background Image
Parallax Effect Parallax Effect Parallax Effect Parallax Effect Parallax Effect

Bartek Sołtysik

Firma Bartka | NIP: 5751876184

koordynacja projektów + produkcja wydarzeń + pr/mr + social media + brand marketing + web dizajn/development + ux/ui dizajn + projektowanie graficzne + copywriting + fotografia
Bartek's Company | NIP: 5751876184

project coordination + event production + pr/mr + social media + brand marketing + web design/development + ux/ui design + graphic design + copywriting + photography

Photo of Bartek Sołtysik

haloczyto@stronabartka.pl e-mail icon e-mail icon
+48 607 884 535 phone icon phone icon

Bartek Sołtysik

Firma Bartka | NIP: 5751876184

koordynacja projektów + produkcja wydarzeń + pr/mr + social media + brand marketing + web dizajn/development + ux/ui dizajn + projektowanie graficzne + copywriting + fotografia
Bartek's Company | NIP: 5751876184

project coordination + event production + pr/mr + social media + brand marketing + web design/development + ux/ui design + graphic design + copywriting + photography

Photo of Bartek Sołtysik

Co robię?What do I do?

Jestem freelancerem. Robiłem i wciąż robię różne rzeczy. Na co dzień koordynuję projekty: od koncepcji, przez merytorykę i produkcję, po komunikację.

Co potrzebujesz? Wykreować markę? Zaprojektować i zaprogramować stronę internetową? Narysować grafiki? Ogarnąć kampanię marketingową? Poprowadzić social media? Przeprowadzić warsztaty lub szkolenia?

Tym się zajmuję. Odezwij się, razem stworzymy coś fajnego. smile emojismile emoji

I'm a freelancer. I've done a lot of different things, and still do. Most often I coordinate projects: from concept, through programme content and production, to communication.

What do you need? Create a brand? Design and code a website? Get cool graphics? Kick off a marketing campaign? Run social media? Conduct workshops or trainings?

This is what I do. Give me a call, we'll create something cool together. smile emojismile emoji

Portfolio:Portfolio:

Ars Independent Festival

Multimedialny festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo. Szuka tego co fajne w młodej, debiutanckiej i współczesnej kulturze audiowizualnej. Nie boi oglądać na jutubie klipów z 27 wyświetleniami, brakuje mu na itch.io sortowania „od najniższej” po „popular”, a Festival Scope Pro jest zdecydowanie „too mainstream”.A multimedia festival of film, animation, music videos and video games. It looks for what's cool in young, debut and contemporary audiovisual culture. It is not afraid to watch clips with 27 views on youtube, he lacks option to sort the from "lowest" in popularity on itch.io, and Festival Scope Pro is definitely "too mainstream".

Super Retro Video Games Party

Kolaboracja multimedialnego festiwalu Ars Independent oraz społecznej klubokawiarni Drzwi Zwane Koniem. Połączenie chiptune'owej sceny live actów i wizuali z interaktywną wystawą retro komputerów, konsol i gier wideo.Collaboration of the multimedia festival Ars Independent and the social club-cafe A Door Called Horse. A combination of a chiptune scene of DJ's live acts and visuals with an interactive exhibition of retro computers, consoles and video games.

Luft

Luft - kawiarnia przy ul. Koszalińskiej 18 w Katowicach-Ligocie - to miejsce przyjazne kulturze i aktywizacji lokalnych społeczności. Dobra kawa, oryginalne napoje i przekąski. Luft to przedsiębiorstwo społeczne i siostrzany lokal Drzwi Zwanych Koniem.Luft - cafe at ul. Koszalińska 18 in Katowice-Ligota - is a place friendly to culture and local communities. Good coffee, original drinks and snacks. Luft is a social enterprise and sister premises of A Door Called Horse.

Panorama

Klub inspirowany urokami PRL-u, tym co barwne w latach ’70 i ’80. Nie zważając na oficjalne trendy, w opozycji do fast foodów i sterylnych wnętrz, Panorama tworzy klimatyczny lokal ze smaczną, swojską kuchnią i barwną, huczną sceną muzyczną.A club inspired by the charms of the Polish People's Republic, with what was colorful in the '70s and' 80s. Regardless of official trends, in opposition to fast food and sterile interiors, Panorama creates an atmospheric place with tasty, homely cuisine and a loud music scene.

Miejski Pojedynek Potykaczy

Kto potrafi wymyślić najciekawszy content na potykaczu przed lokalem? Wiele knajp skrywa niesamowitych artystów i artystki, których talent tylko czeka na odkrycie. Miejski Pojedynek Potykaczy to otwarty konkurs i turniej z przymrużeniem oka.Who can come up with the most interesting content on a stand in front of the venue? Many pubs hide amazing artists whose talent is just waiting to be discovered. The City Stand Duel is an open competition and tournament with a little bit of humor.

Logofolio

Każdy potrzebuje dobrego logo. Prosty, ale pomysłowy, elegancki, charakterny dizajn - to kierunek w jakim powinno być ono zaprojektowane. Czasem tylko typograficzne, czasem z wizualnym sygnetem - zawsze jednak w duchu marki.Everyone needs a good logo. Simple but ingenious, elegant, distinctive design - this is the direction in which it should be made. Sometimes only with typography, sometimes with a visual signet - but always in the spirit of the brand.

Cztery Pory Roku Festival

Wiosna, lato, jesień, zima… i jeszcze raz. Nieprzerwany i nieustający cykl Ziemi; cykl życia! Cztery Pory Roku Festiwal odbywa się w niecodziennej formule czterech odsłon w ciągu roku. Sercem imprezy jest scena muzyczna, a towarzyszą jej najróżniejsze aktywności: warsztaty, spotkania, targi.Spring, Summer, Fall, Winter... and again. The unbroken and endless cycle of the Earth; the cycle of life! The Four Seasons Festival is held in an unusual formula - four times a year. The heart of the event is the music scene, and it is accompanied by various activities: workshops, meetings, fairs.

Drzwi Zwane Koniem

Integracyjna klubokawiarnia przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach. Prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Honolulu - przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby wykluczone m.in. z niepełnosprawnościami. "Nieoficjalny dom kultury" i "hub kultury alternatywnej" - jak mawiają na mieście.Integration club and cafe at Warszawska Street in Katowice. Run by the Honolulu Social Cooperative - a social enterprise that employs people with disabilities. "Unofficial community center" and "alternative culture hub" - as they say online about the venue.

Klub Filmowy Ambasada

Jeden z najstarszych klubów filmowych na Śląsku. Spotyka się co miesiąc, już od ponad 10 lat, w katowickim Kinie Kosmos. KFA to zarówno klasyka kina, jak i współczesne produkcje. Zawsze z autorskim plakatem, prelekcją i dyskusją po seansie oraz kinofilskim, krytycznym zacięciem!One of the oldest cinema discussion club in Silesia. It has been meeting every month, for over 10 years, at the Kosmos Cinema in Katowice. KFA stands for cinema classics as well as contemporary productions. Always with an original poster, a lecture and discussion after the screening - all with a critical flair!

Katowice Miasto Transformers

Żart wymyślony ze znajomymi, Patrykiem Chromikiem i Piotrem Gackiem, który wymknął się spod kontroli i przerodził w wiralną akcję medialno-społecznościową. Dziesiątki doniesień medialnych, zaangażowanie władz miasta, list do Michaela Baya - to tylko wybrane ofiary naiwnego pomysłu.A joke made up with friends, Patryk Chromik and Piotr Gack, which got out of control and turned into a virtual media and social campaign. Dozens of media reports, the involvement of the city authorities, a letter to Michael Bay - these are just selected victims of the naive idea.

Własny$pokój

Miejsce w internecie poświęcone finansom dla kobiet (cis, trans, genderqueer) i osób socjalizowanych do roli kobiety, w którym rozmawia się o pieniądzach, ale nie mówi biały, bogaty inwestor. Pomogłem: tworząc animowane intro i outro do wideo, szablony infografik pod SM i stronę, customizując CSS w sklepie online.A place on the internet dedicated to finance for women (cis, trans, genderqueer) and people socialized to the role of a woman. There is talk about money, but not from the perspective of the white, rich man. I created: animated intro and outro for videos, infographic templates for SM and website, custom CSS for the online store.

Radio Klang

Kulturalne, online'owe radio nadające z Chorzowskiego Centrum Kultury. Popełniłem dla niego projekt i programowanie strony internetowej opartej na WordPressie. Realizacja wymagała m.in. zaimplementowanie playera radiowego oraz integracji z API platformy AirTime.Internet radio broadcasting from the Chorzów Cultural Center. I made a website design and programming for them (WordPress based). The work required implementation of a radio player and integration with the API of the AirTime platform.

Antyrama

Kolektyw miejski, skupiający śląską branżę kreatywną, szczególnie zainteresowaną przyszłością polskich miast. W jej skład wchodzą architekci, urbaniści, socjologowie, programiści, artyści i UX designerzy. Zaprojektowałem i wykonałem dla nich stronę opartą na WordPressie. A social collective that brings together the creative industry in Silesia, a particularly sought-after perspective of Polish cities. It includes architects, city planners, sociologists, programmers, artists and UX designers. I designed and developed a website based on WordPress for them.

Spacją się skacze

Multimedialny projekt opowiadający krytycznym okiem o grach wideo. Seria wideoesejów, podcastów, artykułów poruszjących różne gamingowe tematy. Koordynowałem komunikację projektu, w kolaboracji ze Spółdzielnią Socjalną Honolulu oraz Fundacją Leżę i Pracuję.A multimedia project about video games in critical perspective. A series of video essays, podcasts, articles on various gaming topics. I coordinated project communication, in collaboration with the Honolulu Social Cooperative and the Leżę i Pracuję Foundation.

Ars Independent

Opracowałem dokumentację i zaprojektowałem nową stronę dla festiwalu Ars Independent, którą napisaliśmy wspólnie ze znajomym. Strona oparta jest o gatsby.js, dokumenty markdown i github.I prepared the documentation and designed a new website for the Ars Independent Festival, which we programmed together with a friend. The website is based on gatsby.js, markdown documents and github.

Studio ABM

Jedna z największych agencji aktorskich i firm castingowych w Polsce, działająca na rynku od 30 lat. Postawiłem dla nich nową stronę internetową na Wordpressie, w oparciu o otrzymaną wizualizację.One of the largest acting agencies and casting companies in Poland, operating on the market for 30 years. I set up for them a new website on Wordpress, based on the visualization I received.

Referencje:Testimonials:

quote iconquote icon
Z Bartkiem współpracuję od roku przy platformie CastingPro.pl. Bartek jest super, działa szybko i sprawnie, ma dużą wiedzę z zakresu social media, a dodatkowo świetne poczucie humoru.I have been working with Bartek on the CastingPro.pl platform for a year now. Bartek is great, he works quickly and efficiently, has a lot of knowledge in the field of social media, and additionally a great sense of humor.

- Magda Gonera
CastingProCastingPro

quote iconquote icon
Bartek ze swoją głową na karku, pamięcią do szczegółów, wrażliwością wizualną, biegłością w nowych technologiach i ogarem tabelek, terminów czy zadań funkcjonuje jako świetny multitaskingowy partner w każdym projekcie. Wszelkie braki nadrabia entuzjazmem.Bartek, with his head on his neck, memory to details, visual sensitivity, proficiency in new technologies and the ability to control a lot of tables, deadlines or tasks, functions as a great multitasking partner in every project. He makes up for any shortcomings with enthusiasm.

- Patryk Chromik
Katowice Miasto Transformers
Kino Kosmos
Katowice City of Transformers
Kosmos Cinema

quote iconquote icon
Bartek to trochę człowiek-tabelka. Ja jeszcze nie wiedziałam, co się kroi, a on już to miał zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach trzy kroki do przodu. A przede wszystkim jest przy tym strasznie fajnym szefem/współpracownikiem, więc projekty z nim to czysta przyjemność. Którą to przyjemność ze szczerego serca polecam!Bartek is half man, half table. I didn't know what was going on yet, and he already had it all planned ahead in the tiniest details. And most of all, he's just a cool boss / collaborator, so it's pure pleasure to work with him. Which pleasure I sincerely recommend!

- Patrycja Binek
copywriterkacopywriter

quote iconquote icon
Współpracując z Bartkiem można zawsze liczyć na mnóstwo cierpliwości i serca włożonych we wspólne działania. Jako wolontariusz można się wiele nauczyć w każdej dziedzinie organizacji quality eventów, a jako patron medialny - można oczekiwać na regularny i stabilny kontakt.Working with Bartek, you can always count on a lot of patience and heart put into joint activities. As a volunteer you can learn a lot in every area of organizing a quality events, and as a media patron you can expect regular and stable contact.

- Piotr Kozioł
grafik / dziennikarzgraphic artist / journalist

quote iconquote icon
Współpracowałam z Bartkiem głównie w ramach Ars Independent, gdzie dał się poznać jako dobrze zorganizowany lider, któremu niestraszne żadne przedsięwzięcie. Bartek oprócz jasnego komunikowania powierzanych mi zadań, zawsze potrafił znaleźć czas na dogłębne omówienie problematycznego zagadnienia, zwracając szczególną uwagę zarówno na poprawność merytoryczną, jak i estetyczny wygląd końcowego produktu. A wszystko to z dozą najznakomitszego humoru!I worked with Bartek mainly as part of Ars Independent team, where he proved to be a well-organized leader who is not afraid of any undertaking. Apart from clearly communicating the tasks entrusted to me, Bartek was always able to find time to thoroughly discuss a problematic issue, paying particular attention to both the substantive correctness and the aesthetic appearance of the final product. And all this with a dose of the best humor!

- Daniela Ceglarska
audytorkaauditor

quote iconquote icon
Bartka miałam przyjemność poznać przy pracy nad Ars Independent Festival w 2018 roku. Prawdziwy człowiek-orkiestra. Posiada wiedzę z wielu obszarów, jest bardzo kreatywny i otwarty na nowe wyzwania. Ponadto ma świetne umiejętności organizacyjne i duże poczucie humoru. Konkretny człowiek, którego bez wątpienia polecam!I've meet Bartek while working on the Ars Independent Festival in 2018. A real man-orchestra. He has knowledge in many fields, he's very creative and open to new challenges. In addition, he has great organizational skills and a superb sense of humor. The man that I would undoubtedly recommend!

- Joanna Hetman
projektantka graficznagraphic designer

quote iconquote icon
Kiedy ktoś mnie pyta, gdzie się nauczyłam tyle o organizacji wydarzeń kulturalnych i skąd moja zajawka ich promocją zawsze odpowiadam, że moim guru jest Bartek. Współpracując przy organizacji Ars Independent Festival, chłonęłam jak szalona jego sposoby skutecznego ogarniania miliona trybików tej machiny. Perfekcyjna koordynacja pracy zespołu w terminach, z uporządkowanym systemem i w świetnej atmosferze, przy jednoczesnym niebanalnym guście wizualnym i głową do kreatywnych rozwiązań promocyjnych (i nie tylko) – tak właśnie scharakteryzowałabym Bartka. When someone asks me where I learned so much about the organization of cultural events and from where my passion for the marketing comes, I always say that Bartek is my guru. While collaborating on the organization of the Ars Independent Festival, I absorbed like crazy his ways of effective management of the million gears of this machine. Perfect coordination of the team's work on time, with an orderly system and a great atmosphere, with an original visual taste and a head full of creative communication solutions (and more) - this is how I would describe Bartek.

- Aneta Dereszewska
Kwestia KulturyKwestia Kultury

quote iconquote icon
Bartek trzyma rękę na pulsie nowych mediów i promocji, jest kreatywny i ma rzadką zdolność do wyciskania maksimum z minimum - czasem strach pomyśleć, ile mógłby wyciągnąć z maksimum. Potrafi być surowy w swoich ocenach, ale ta surowość jest zawsze poparta suchymi faktami - no i kiedy coś się jego zdaniem udało, to coś faktycznie się udało.Bartek has his finger on the pulse of new media and marketing, he is creative and has the rare ability to squeeze the maximum from the minimum - sometimes it is scary to think how much he could get out of the maximum. He can be harsh in his judgments, but this harshness is always backed up by dry facts - and when he thinks something is successful, it actually is.

- Jacek Wandzel
krytyk gier wideovideo games critic

quote iconquote icon
Spoko.Cool.

- Bastek Łąkas
producentproducer

quote iconquote icon
Bartek dobrze wie, co i kiedy ma wykonać, i wszystko w jego pracy jest dokładnie zaplanowane, tak aby dotrzymać terminów. Co nie znaczy, że nie jest też po prostu miłym i wyrozumiałym gościem, który zawsze znajdzie czas, jeśli potrzebujesz wyjaśnienia czegoś. Współpraca z nim podczas Ars Independent 2019 bardzo wiele mnie nauczyła. Oprócz tworzenia copy i innych tekstów, z zapałem do dzisiaj uzupełniam tabelki organizacyjne w Excelu. To kreatywna osoba, która wnosi do wszelkich działań nie tylko swoją olbrzymią kreatywność, ale także humor i osobowość!Bartek knows exactly what to do and when to do it, and everything in his work is designed to meet deadlines. And he's also a nice and understanding guy who will always find time to help or to clarify something. Working with him during the Ars Independent Festival 2019 taught me a lot. I learned about copywriting and to this day I still enthusiastically fill in the organizational tables in Excel. He is a creative person who brings to all activities not only his enormous creativity, but humor and personality, too!

- Oliwia Grysko
Ars IndependentArs Independent

quote iconquote icon
Praca z Bartkiem to po prostu przyjemność.Working with Bartek is just a pleasure.

- Gosia Szarada
freelancerkafreelancer

quote iconquote icon
Bartek koordynował i koordynuje medialną stronę festiwalu Ars Independent, gdzie od kilku dobrych lat jestem odpowiedzialna za korekty. Jest mistrzem uber-tabelek, które wszystko porządkują i wyjaśniają, delegowania zadań, ale i pracowania z pełnym oddaniem nad rzeczami, które są w jego gestii. Potrafi cierpliwie przypominać o przekroczonych deadline'ach, ale i pocisnąć gdy trzeba. Ma niesamowitą kontrolę nie tylko na poziomie meta, ale i mikro - co jest bardzo rzadkie i czego mu zazdroszczę. Nie szpanuje fajnymi narzędziami tylko szuka takich, które robią robotę. A jak przychodzi co do czego i coś się wali - to siada i klika do oporu. Miewa sznyt malkontenta, ale to tylko wtedy, gdy potrzebuje urlopu. ;)Bartek has coordinated and coordinates the communication side of the Ars Independent Festival, where I have been responsible for proofreading for several years. He is a master of uber-tables that organize and explain everything, delegating tasks, but also working with full dedication on things that are his responsibility. He can patiently remind about exceeded deadlines, but also push when necessary. He has amazing control not only on the meta level, but also on the micro level - which is very rare and which I envy him. He doesn't show off with cool tools, but looks for the ones that do the job. And when something goes wrong - then he sits down and works until it is done. He has a malcontent feel, but that's only when he needs a holiday. ;)

- Emilia Makówka
własny$pokój

CV:

2020 - (...)

firma bartka

freelancerfreelancer

projektowanie graficzne i identyfikacji wizualnych; ui/ux dizajn; kreowanie brandów; fotografia i postprodukcja zdjęć; web dizajn i development; social media; marketing i reklama; copywriting; tworzenie strategii i doradztwo; praca dla m.in. pan pikto, radio klang, castingpro, agencja acordeon, studio kameralne, studio abm, własny$pokój, fundacja antyrama, agencja lighthouse, testspringgraphic and visual identity design; ui/ux design; brand creation; photography and postproduction; web design and development; social media; marketing and ads; copywriting; creating strategy and consulting; worked for e.g. pan pikto, radio klang, castingpro, agencja acordeon, studio kameralne, studio abm, własny$pokój, fundacja antyrama, agencja lighthouse, testspring

2014 - (...)

spółdzielnia socjalna honolulu

restauratorrestaurateur

prowadzenie klubokawiarni drzwi zwane koniem; organizacja i zarządzanie pracą 20-osobowego zespołu; strategiczne planowanie; projektowanie procedur, instrukcji, narzędzi; koordynacja wniosków; smażenie frytekrunning a club called a door called horse; organization and management of the work of a 20-person team; strategic planning; designing procedures, instructions, tools; coordination of applications; frying french fries

2011 - (...)

ars independent festival

szef komunikacji i rzecznik medialnyhead of communication & media spokesman

koordynacja komunikacji festiwalu; public/media relations; 100+ wystąpień medialnych; copywriting i redakcja tekstów; identyfikacje wizualne; strona internetowa i social media; relacje z partnerami i sponsoramicoordination of festival communication; public/media relations; 100+ media appearances; copywriting and text editing; visual identification; website and social media; relationships with partners and sponsors

2011 - (...)

katowice miasto ogrodów

specjalista ds. promocjimarketing specialist

współorganizacja wydarzeń kulturalnych [m.in. urodziny miasta kocham katowice, jazz art festival, street art festival]; organizacja stoisk wystawienniczych [m.in. intel extreme masters, nowa muzyka, off festival]co-organization of cultural events [incl. i love katowice, jazz art festival, street art festival]; organization of exhibition stands [incl. intel extreme masters, new music, off festival]

2013 - 2020

agencja kreatywna miszung

specjalista ds. organizacji wydarzeńevent organization specialist

koordynacja projektów; programowanie, produkcja i promocja 100+ wydarzeń; event/content marketing; kreowanie nowych brandów; tworzenie analiz i raportów; implementacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnychproject coordination; programming, production and promotion of 100+ events; event and content marketing; creating new brands; creating analyzes and reports; implementation of innovative organizational solutions

2013 - 2017

klub panorama

menadżer kreatywnycreative manager

impresariat i booking; organizacja sceny eventów artystycznych i rozrywkowych; rebranding; administracja stroną internetowa i social mediami; projektowanie graficzne; fotografia eventowa i gastronomicznaorganization and booking of artistic and entertainment events; rebranding; website and social media administration; graphic design; event and gastronomic photography

2009 - 2014

stowarzyszenie pfee

animator kulturyculture animator

członek stowarzyszenia; koordynator lub współorganizator wielu projektów społeczno-kulturalnych [m.in. festiwal filmów niezależnych kiloff, klub filmowy ambasada, cztery pory roku festiwal, turniej gier wideo]member of the association; coordinator or co-organizer of many social and cultural projects [incl. independent film festival kiloff, film club embassy, four seasons festival, video game tournament]

2009 - 2013

radio egida

redaktor, reporter, realizatoreditor, reporter, producer

dziennikarstwo i reportaż; realizacja audycji live i nagrań; prowadzenie autorskiej audycji prosimy zgasić światło i pasma odsłuch kulturalny; blogowanie; produkcja i montaż dźwiękujournalism and reportage; production of live broadcasts and recordings; running an original program please turn off the lights and audition cultural listening; blogging; sound production and editing